Pravne informacije

Odredbe i uslovi za putnike koje se odnose na kupovinu bez poreza

Ove odredbe i uslovi postavljaju pravila da biste vi, kao strani putnik („vi” ili „vas”), mogli da zahtevate povraćaj PDV-a („povraćaj sredstava”) od kompanije „Global Blue” („mi” ili „nas”) koristeći papirni ili digitalni „Global Blue” obrazac za kupovinu bez poreza („TFS obrazac”), koji se odnosi na robu koju ste kupili.

Pravilno popunite sva obavezna polja na obrascu za kupovinu bez poreza. Pre napuštanja zemlje odgovorni ste da od carine dobijete potvrdu da je vaš popunjeni obrazac za kupovinu bez poreza overen (fizički ili elektronski). Ako treba da dobijete bilo kakvo dodatno odobrenje od carine da biste mogli da zahtevate povraćaj novca, dužni ste da zatražite to odobrenje.

Ako je carina fizički pečatom overila obrazac za kupovinu bez poreza, svoj obrazac sa carinskim pečatom nam pošaljite u „Global Blue” koverti ILI ga predajte glavnom šalteru za povraćaj novca kompanije „Global Blue” ukoliko se on nalazi na terminalu za odlaske. Spisak šaltera možete naći ovde. „Global Blue” zadržava pravo da u izuzetnim okolnostima izabere odgovarajući metod povraćaja po svom razumnom nahođenju. Ne snosimo odgovornost za bilo kakve zagubljene obrasce za kupovine bez poreza ili drugu dokumentaciju pre njihovog uručivanja kompaniji „Global Blue”.

U svakom trenutku bilo koji odobreni povraćaj smatra se diskrecionim pravom lokalne carine i/ili poreske uprave i stoga ne snosimo odgovornost za bilo kakav neuspešan zahtev za povraćaj sredstava.

Prihvatate i slažete se da „Global Blue” i/ili lokalna carina i/ili poreska uprava mogu da odbiju povraćaj sredstava kada:

su informacije koje ste dali pogrešne, neispravne, netačne, nedovoljne, nepotpune ili na bilo koji način obmanjujuće ili ukoliko „Global Blue” sumnja na bilo kakvo nezakonito delo, uključujući prevaru;

primite ili podnesete dodatni zahtev za povraćaj poreza za istu robu opisanu u obrascu za kupovinu bez poreza;

je roba koju ste kupili u potpunosti ili delimično korišćena u zemlji u kojoj ste je kupili;

prodavac prekrši ugovor sa kompanijom „Global Blue”; ili

„Global Blue” i/ili lokalna carinska/poreska uprava smatraju da nemate pravo na povraćaj sredstava.

Ako vam je ponuđeno i ako ste izabrali da se puni iznos PDV-a ili iznos povraćaja odbije ili obezbedi pre dobijanja carinskog odobrenja, odgovorni ste da dobijete carinsko odobrenje i, ako je vaš obrazac za kupovinu bez poreza carina fizički overila pečatom, da pošaljete obrazac kompaniji „Global Blue”. Vi ovlašćujete „Global Blue” da na vašoj kreditnoj kartici zaduži celokupan iznos PDV-a ili iznos povraćaja, ako je to potrebno, kao i nadoknadu za terećenje ako ne dobijemo obrazac za kupovinu bez poreza koji je overila carina i ukoliko obrazac sa pečatom ne dostavite u roku od 21 dan (15 dana za povraćaj uplata na „UnionPay” karticama) od datuma kupovine. Nadoknada za terećenje iznosiće 5% od punog iznosa PDV-a ili 15% od iznosa povraćaja, ukoliko je je primenljivo.

Roba opisana u obrascu za kupovinu bez poreza mora da se podudara sa robom koju ste kupili i koja će biti izvezena iz zemlje u kojoj ste je kupili.

Ako imate bilo kakvih problema u vezi sa robom, kontaktirajte prodavca. Ove odredbe i uslovi ne utiču na sva primenljiva zakonska prava potrošača, koja se tiču robe koju ste kupili.

U pojedinim zemljama robu dobijate od nas. U takvim slučajevima, postupak će biti jasno naznačen na obrascu za kupovinu bez poreza. Kada su u pitanju takve kupovine, nudimo vam naša zakonska prava na robu. Pritom pristajete da nećete preduzimati nikakve radnje ili nas na bilo koji način smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili obeštećenje usled bilo kakvog kvara/oštećenja robe. Ipak, to neće imati nikakav uticaj na vaša zakonska prava.

Iznos koji ćete dobiti kao povraćaj jednak je iznosu PDV-a koji ste platili za kupljenu robu, umanjen za nadoknadu usluge kompanije „Global Blue” (koja je navedena na obrascu za kupovinu bez poreza). Osim toga, ako se vaš povraćaj sredstava:

isplaćuje u gotovini ili je uplaćen u digitalni novčanik, nadoknada za isplatu u gotovini / digitalni novčanik se može odbiti od vašeg povraćaja sredstava. Dodatne pojedinosti o tome da li se primenjuje nadoknada za isplate u gotovini zatražite na „Global Blue” punktu za povraćaj.

uplaćuje na „Visa” ili „Mastercard” karticu, od povraćaja poreza će se oduzeti iznos do 1,00 evra.

smatra bezgotovinskim povraćajem u valuti koja se razlikuje od valute u kojoj se izdaje obrazac za kupovinu bez poreza, tada ćemo primeniti trenutnu prodajnu stopu kompanije „Global Blue” (zasnovanu na stopi „prodajemo” priznate Evropske maloprodajne banke) uz dodatak od 3% do 5%, za konverziju valuta.

Računi će se uvek pripisivati u valuti za obračun vašeg računa (osim za uplate na „Amex” ili „UPI” kreditne kartice koje će biti pripisane u američkim dolarima).

Iznos od 3,00 evra koji je služba DEV Digital Export Validation (koja radi u ime austrijske carine) isplatila radi dobijanja potvrde vašeg TFS obrasca na aerodromu u Beču (Austrija), biće oduzet od povraćaja poreza ili vašeg izabranog načina plaćanja.

Pristankom na izdavanje obrasca za kupovinu bez poreza prihvatate i izričito ovlašćujete „Global Blue” da odbije ove nadoknade od iznosa PDV-a koji se vraća.

Prikupićemo informacije o vama u vezi sa obradom vašeg povraćaja sredstava, koje će se koristiti i deliti u skladu sa politikom privatnosti kompanije „Global Blue”.

Pravo na povraćaj sredstava i/ili prava i obaveze koji su podrobno opisani u obrascu za kupovinu bez poreza ne mogu se dodeliti drugom pružaocu usluga za povraćaj poreza.

Ove pojmove pročitajte shodno svim lokalnim važećim zakonima i propisima. Sami ste odgovorni za poštovanje ovih pravila. Za to pogledajte „Lokalna pravila”.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo i ažuriramo ove odredbe i uslove.

Pravne informacije

KUPUJTE BEZ POREZA Odredbe i uslovi programa

Kada se pridružite programu KUPOVINE BEZ POREZA kojim upravlja „Global Blue SA” sa sedištem u Švajcarskoj, pristajete na ove odredbe i uslove.

Kada postanete član programa KUPOVINE BEZ POREZA, „Global Blue” vam s vremena na vreme može pružiti informacije, ponude i razne pogodnosti u skladu sa našom politikom privatnosti. Politika privatnosti (https://www.globalblue.com/legal-information/privacy-policy-rs) daje dodatne informacije o načinu prikupljanja i obradi vaših podataka o ličnosti.

„Global Blue” će vam pružiti digitalnu ili plastičnu verziju kartice za KUPOVINU BEZ POREZA koju ćete moći da koristite u maloprodajnim objektima.

Kada koristite svoju karticu za KUPOVINU BEZ POREZA, ako je prodavac kod koga obavite kupovinu povezan sa našom automatizovanom uslugom, vaši podaci o ličnosti će se automatski dodati u potrebna dokumenta, čime se olakšava postupak odvijanja povraćaja poreza.

Transakcije za povraćaj poreza uvek podležu odredbama i uslovima, kao i relevantnom zakonodavstvu države u kojoj obavljate kupovinu. O takvim uslovima ćete biti posebno obavešteni kada započnete transakciju za povraćaj novca.

Da biste se kvalifikovali za odredbe i uslove za KUPOVINU BEZ POREZA i opisane automatizovane usluge, morate navesti potpune i tačne podatke o ličnosti. Saglasni ste da ćete obavestiti „Global Blue” ukoliko dođe do promene vaših relevantnih podataka o ličnosti.

Uključivanjem u program KUPOVINE BEZ POREZA potvrđujete da imate barem 18 godina.

Trenutna verzija odredbi i uslova uvek je dostupna na www.globalblue.com. „Global Blue” zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni odredbe i uslove, a u slučaju izmena, poslaćemo vam e-poruku pre nego što one stupe na snagu.

Zadržavate pravo da odmah raskinete članstvo tako što ćete o tome obavestiti odeljenje za korisničke usluge kompanije „Global Blue”. Uklonićemo vas iz programa KUPOVINE BEZ POREZA i više nećete primati pogodnosti koje se odnose na članove, iako i dalje možete uživati u kupovini bez poreza, a da pritom niste deo programa.

Pravne informacije

Odredbe i uslovi korišćenja za mobilno izdavanje obrasca bez poreza

Ove odredbe i uslovi postavljaju pravila za vas kao stranog putnika („vi” ili „vaš”) koji koristite samostalno mobilno izdavanje obrasca za robu koju ste kupili.

Korišćenjem mobilnog izdavanja obrasca za kupovinu bez poreza potvrđujete da se slažete sa ovim Odredbama i uslovima.

Da biste iskoristili prednost mobilnog izdavanja obrasca za kupovinu bez poreza, morate postupiti na sledeći način:

1. U prodavnici, nakon kupovine robe za koju želite da dobijete povraćaj sredstava, prodavac će vam poslati vezu (QR šifru ili e-poruku) da biste mogli da registrujete svoj zahtev za povraćaj sredstava.

2. U prodavnici ćete možda morati da se prethodno registrujete skeniranjem svog pasoša, računa ili podataka za kontakt.

3. Pre napuštanja zemlje moraćete da skenirate QR šifru na letku koji ste dobili u prodavnici ili da sledite vezu primljenu u e-poruci da biste dobili pristup internet stranici ili aplikaciji za mobilne uređaje i da sledite uputstva, uključujući pružanje svih potrebnih podataka poput skeniranja pasoša, platne kartice ili digitalnog novčanika i računa;

4. Pre napuštanja zemlje, automatski ćete dobiti e-poruku sa vezom za štampanje vašeg obrasca za kupovinu bez poreza.

Moraćete da odštampate i potpišete obrazac za kupovinu bez poreza, koji će vam biti potreban prilikom vašeg napuštanja zemlje. U nekim zemljama može biti dovoljno da svoj obrazac bez poreza pokažete direktno sa svog mobilnog telefona.

Pristajanjem na izdavanje obrasca za kupovinu bez poreza, prihvatate i pristajete da koristite uslugu za povraćaj poreza kompanije „Global Blue” u skladu sa „Izjavom kupca”, kako je navedeno na obrascu za kupovinu bez poreza.

Ova internet stranica/aplikacija za mobilno izdavanje obrasca bez poreza podleže odredbama i uslovima internet stranice kompanije „Global Blue”