Pravne informacije

Politika privatnosti kompanije „Global Blue”

Koje ćemo informacije koristiti?

Pridruživanjem, interakcijom ili putem neoporezive kupovine preko kompanije „Global Blue” prikupljaćemo i koristićemo informacije o vama. Ove informacije uključuju vaše podatke o ličsnosti, informacije o korišćenju vaše kartice za KUPOVINU BEZ POREZA, uobičajene kupovine i one tokom putovanja, ali i druge informacije koje nam sami pružite ili koje mi prikupimo (uključujući i vašu upotrebu uređaja povezanih na internet).


Kako će se koristiti vaši podaci i po kom osnovu ih koristimo?

Koristićemo vaše podatke za obradu povraćaja poreza i administriranje vašeg učešća u mreži „Global Blue” kupovine bez poreza da bismo mogli da ispunimo svoje ugovorne obaveze prema vama i/ili da se pridržavamo naših zakonskih obaveza (npr. u vezi sa relevantnim poreskim organima).

Po zakonu se od nas može zatražiti da prikupimo određene podatke o ličnosti ili usled bilo kakvog ugovornog odnosa koji imamo sa vama.  U trenutku prikupljanja vaših podataka obavestićemo vas da li su određeni podaci obavezni. Nepružanje potrebnih podataka može sprečiti ili odložiti ispunjenje ovih obaveza.

Koristićemo vašu e-adresu, vaš broj telefona ili druge podatke za komunikaciju s vama da bismo vam poslali informacije o uslugama i ponudama kompanije „Global Blue” ili partnera kompanije „Global Blue”, koje se tiču proizvoda ili usluga koji će vas najverovatnije zanimati.  U slučajevima kada je to potrebno, najpre ćemo od vas zatražiti pristanak.  Ako budemo tražili vaš pristanak za obradu vaših podataka, možete povući pristanak u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati koristeći podatke na kraju ovog obaveštenja o privatnosti.

Takođe ćemo analizirati vaše podatke da bismo mogli da vidimo na koji način koristite usluge kompanije „Global Blue”, da bismo razumeli vaše ponašanje prilikom kupovine i putovanja i da bismo izabrali personalizovane ponude, popuste ili preporuke koje ćemo vam slati na osnovu vaše istorije kupovine, a u nekim slučajevima i vaše istorije pregledanja. U našem je legitimnom interesu da informacije koje nam se pruže koristimo u ove svrhe da bismo mogli da poboljšamo usluge koje pružamo i razumemo kako se one koriste i kako bismo mogli da personalizujemo ponude koje vam šaljemo da bismo ih učinili relevantnijim i zanimljivim. Ovakve odluke neće imati pravne ili slične efekte po vas.

Kada budemo obrađivali vaše podatke da bismo zadovoljili naše legitimne interese, postavljamo snažne mere predostrožnosti da bismo obezbedili zaštitu vaše privatnosti i obezbedili da naši legitimni interesi ne budu nadjačani vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama.


Sa kim ćemo deliti vaše podatke?

Vaše podatke ćemo deliti u okviru grupacije „Global Blue” grupe i sa našim globalnim partnerima za kupovinu, hotelima, i partnerima za putovanja i plaćanja - dodatne pojedinosti su navedene u odeljku sa najčešćim pitanjima o kupovini bez poreza na www.globalblue.com.

Vaše podatke ćemo takođe deliti sa:

  • relevantnim poreskim organima, carinskim službenicima, kancelarijama za povraćaj novca i vašim bankama i/ili kompanijama sa kreditnim karticama za obradu povraćaja poreza, ako je potrebno.
  • drugim organizacijama i dobavljačima usluga sa kojima sarađujemo ili partnerima sa kojima povremeno sarađujemo, uključujući, na primer: internet stranice trećih strana, dobavljače analitičkih podataka i reklamne i medijske kompanije da bismo im omogućili da vam prikazuju oglase ili ponude koje bi vas mogle zanimati, uključujući mrežu, i poštanske kuće da bismo vam mogli slati informacije ili ponude u pošti;
  • našim profesionalnim savetnicima;
  • bilo kojom agencijom za sprovođenje zakona, sudovima, regulatornim organima, državnim organima ili ostalim trećim stranama za koje smatramo da su oni neophodni radi ispunjavanja zakonskih ili regulatornih obaveza ili pak radi zaštite naših prava ili prava bilo koje treće strane; i
  • bilo kojom trećom stranom koja kupuje ili kojoj prenosimo celokupnu ili suštinski svu svoju imovinu i poslovanje. U slučaju takve prodaje ili takvog prenosa, uložićemo razumne napore da pokušamo da obezbedimo da ih subjekat kome prenosimo vaše podatke koristi na način koji je u skladu sa ovom politikom.


Skladištenje informacija

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati sve dok održavamo odnos sa vama. Kada se naš odnos sa vama završi, mi (i u nekim okolnostima naši trgovci) ćemo vaše podatke o ličnosti zadržati određeno vreme, što će nam omogućiti da:

  • održavamo poslovne evidencije u svrhu analize i/ili revizije
  • poštujemo zakonske zahteve za čuvanje evidencije
  • branimo ili podnosimo bilo koje postojeće ili potencijalne pravne zahteve
  • rešimo bilo kakve žalbe vezane sa uslugama

Vaše podatke o ličnosti ćemo izbrisati kada nam više ne budu potrebni u navedene svrhe. Ako postoje bilo kakve informacije koje iz tehničkih razloga ne možemo u potpunosti izbrisati iz naših sistema, preduzećemo odgovarajuće mere da bismo sprečili bilo kakvu dalju obradu ili upotrebu podataka.


Međunarodni prenos podataka

Vaši podaci se mogu prenositi, skladištiti i obrađivati u zemlji koja se prema važećem zakonu ne smatra odgovarajućim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Uspostavili smo odgovarajuće mere predostrožnosti (kao što su ugovorne obaveze) u skladu sa važećim zakonskim zahtevima da bismo obezbedili da vaši podaci budu adekvatno zaštićeni. Za više informacija o odgovarajućim merama predostrožnosti, kontaktirajte nas koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku.


Vaši izbori i prava

U određenim okolnostima imate pravo na pristup ili prigovor na upotrebu podataka o ličnosti koje čuvamo o vama (uključujući i direktni marketing i profilisanje). Od nas isto tako možete da tražite da ispravimo, izbrišemo, ograničimo ili podelimo vaše podatke u upotrebljivom formatu sa drugom kompanijom.

Ako želite da razgovarate ili ostvarite takva prava, kontaktirajte nas koristeći podatke za kontakt u nastavku.

Ako smatrate da nismo uspeli da vam pomognemo s obzirom na vašu žalbu ili zabrinutost, imate pravo da uložite žalbu lokalnom organu za zaštitu podataka.


Kontaktirajte nas

Mi smo grupacija „Global Blue”. Naše sedište i kontroler podataka je „Global Blue S.A”, sa sedištem u Švajcarskoj. Kontaktirati nas možete na privacy@globalblue.com ili Global Blue, P.O. Box 363, 81000 Bratislava, Slovačka.