LEGO, Ujniy Mall


Pobedy Prospekt, 91, Kazan, 420140
+7 843 567 36 13

Travel Pack