Takashimaya Nihonbashi


2-4-1 Nihonbashi Chou-ku, Tokyo, 103-8265
+81 3 3211 4111

Travel Pack