Nihonbashi Mitsukoshi Main Store


1-4-1 Nihombashi Muromachi Chuo-ku, Tokyo, 103-8001
+81 3 3241 3311

Travel Pack