Takashimaya Takasaki


45, Asahi-cho, Takasaki, 370-8565
+81 27 327 1111

Travel Pack