Sendai Mitsukoshi


4-8-15, Ichibancho, Aoba-ku, Sendai, 980-8543
+81 22 225 7111

Travel Pack