Plaza Hankyu Sanbangai


1-1-3 Shibata Kita-ku, Osaka, 530-0012
+81663713303

Travel Pack