Fujii Daimaru


605, Teianmaeno-cho, Shijyosagaru, Teramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8031
+81 75 221 8181

Travel Pack