Tax Free Shopping


Tax free Shopping predstavuje silný nástroj uzatvárania nákupov

Zmeňte návštevníkov na zákazníkov.

Vedeli ste, že...?
Podľa štúdie spoločnosti Global Blue je Tax Free Shopping službou číslo jeden, ktorú pri cestovaní do zahraničia očakávajú cestujúci z Číny

Čo je Tax Free Shopping?
Vlády sa vzdávajú DPH/všeobecnej predajnej dane pri tovare kúpenom zahraničnými zákazníkmi, aby ich povzbudili viac míňať.
Tax Free Shopping umožňuje týmto zákazníkom požiadať o vrátenie DPH pri nákupoch, ktoré si berú so sebou na konci cesty.
Na Slovensku môžu zahraničným  zákazníkom vrátiť až do výšky 13,5 % z kúpeného produktu, čo ich môže motivovať kúpiť si viac v predajni.

Aká je úloha spoločnosti Global Blue?
Spoločnosť Global Blue za vás riadi každé  vrátenie dane, preto sa nemusíte starať o  adminitratívu a môžete sa sústrediť na predaj.

Ako to funguje?
Zahraničný zákazník v predajni zaplatí za tovar plnú sumu vrátane DPH.
Zahraničnému zákazníkovi poskytnete formulár na vrátenie dane (dodaný spoločnosťou Global Blue) s údajmi o nákupe a minutej sume.
Formulár na vrátenie dane je oficiálny dokument a umožňuje zahraničnému zákazníkovi požiadať o vrátenie DPH z nákupu pri odchode z krajiny.
Pri odchode z krajiny zahraničný zákazník predloží colníkovi zakúpený tovar spolu s vyplneným formulárom na vrátenie dane a pasom, ktorý formulár opečiatkuje a tým potvrdí vývoz zakúpeného tovaru.
Zákazník si môže nechať vrátiť peniaze navštívením pobočky spoločnosti Global Blue Refund Office alebo zaslaním formuláru na vrátenie dane do spoločnosti Global Blue.
Následne si odčítate vrátenú DPH z daňového priznania.