Informačné a marketingové služby


Naše jedinečné možnosti analýzy údajov pomáhajú našim partnerom lepšie pochopiť a predpovedať vývoj firmy, zlepšiť prevádzkové výkony a vytvárať podrobný prehľad konania a správania zákazníkov v predajniach. Zistite, ako dokážeme zrealizovať najefektívnejšie marketingové programy typu end-to-end na základe údajov zhromaždených počas Tax Free Shopping zákazníkmi.


Užitočné odkazy a nástroje