We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can change this and find out more by following this link

Informačné a marketingové služby


Naše jedinečné možnosti analýzy údajov pomáhajú našim partnerom lepšie pochopiť a predpovedať vývoj firmy, zlepšiť prevádzkové výkony a vytvárať podrobný prehľad konania a správania zákazníkov v predajniach. Zistite, ako dokážeme zrealizovať najefektívnejšie marketingové programy typu end-to-end na základe údajov zhromaždených počas Tax Free Shopping zákazníkmi.


Užitočné odkazy a nástroje