ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας) δικαιούνται να πραγματοποιούν Tax Free αγορές στη χώρα σας. Voir plus

Intelligence and Marketing Services


Οι μοναδικές μας δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων βοηθούν τους συνεργάτες μας να κατανοούν καλύτερα και να προβλέπουν τις επιχειρηματικές διακυμάνσεις, να βελτιώνουν τις επιχειρησιακές επιδόσεις και να παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα των επιδόσεων και των συμπεριφορών των πελατών τους στα καταστήματα. Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα μάρκετινγκ end-to-end με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της διαδρομής Tax Free Shopping των πελατών σας.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι και εργαλεία