DŮLEŽITÉ
Od 1. ledna 2021 mějte na paměti, že obyvatelé Velké Británie (kromě Severního Irska) mají v České republice nárok na TAX FREE. Další informace

Často kladené otázky


Část Často kladené dotazy Global Blue odpovídá na většinu otázek o naší společnosti a službách.

Tax Free Shopping

Doba platnosti formuláře Tax Free je šest měsíců od měsíce, ve kterém došlo k prodeji. Formulář Tax Free, který byl potvrzen celní správou, je platný šest měsíců od měsíce, ve kterém došlo k prodeji.

Globe shoppers mohou získat refundace  způsobem, který jim nejvíce vyhovuje a to na více než 600 výplatních místech po celém světě. Ta jsou umístěna na mezinárodních letištích, hraničních přechodech a v městských centrech.

Hotovostní refundace jsou vyplaceny okamžitě (v závislosti na limitu konkrétní země).

Zpracovat refundaci na výplatním místě a vyplatit ji na kreditní kartu trvá pět pracovních dní.                                                                                                                                                                                  Pro formuláře zaslané do Global Blue platí následující:

1. Tři týdny po obdržení formuláře Tax Free budou refundace vyplaceny na kreditní kartu nebo bankovním šekem.

2. Vyplacení na účet Alipay trvá deset kalendářních dní (pouze pro čínské zákazníky).

Velice rádi vás vybavíme řešením, které se bude nejlépe hodit pro vaše podnikání. Prosím vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Jděte na Sledování refundace na stránce Nástroje a podpora. Budete muset uvést označení formuláře Tax Free (DOC ID), které najdete na formuláři pod čárovým kódem, a stát, kde došlo k zakoupení zboží. Z tohoto důvodu vám doporučujeme uchovat si fotokopii formuláře Tax Free, nebo si poznamenat jeho identifikační číslo. Jakmile uvedete tuto informaci, Sledování refundace vám poskytne aktualizované informace o stavu platební transakce. Tento nástroj nepokrývá částky placené v hotovosti.

Jděte na stránku Internetový archiv dokumentů v části Nástroje a podpora a řiďte se uvedenými pokyny.  Dostanete přístup k podrobnostem o všech Tax Free transakcích souvisejících s vaším konkrétním daňovým dokladem.

Nejsnazší způsob, jak představit služby Global Blue novým členům vašeho týmu, představuje Global Blue Online Akademie, náš e-learningový nástroj. Pokud nemáte přístupový kód, kontaktujte nás a my vám poskytneme přístup k této online výukové platformě, která je k dispozici nepřetržitě. Na konci každého výukového semináře noví členové vašeho týmu obdrží osvědčení, a tak můžete monitorovat, jak službám rozumějí a jak je nabízí.

Můžete použít náš webshop, kde si můžete zdarma objednat materiál, který potřebujete. Klikněte na Objednávka materiálu v části Nástroje a podpora.

Globe shoppers mohou dostat refundaci na našich výplatních místech v centru města. Peníze jim tak budou vráceny ještě před tím, než jim formulář Tax Free orazítkuje celní správa. To jim umožní mít na dovolené více finančních prostředků. Avšak i tak jim formulář Tax Free Form musí při odjezdu orazítkovat celní správa a formulář musí globe shoppers zaslat nám. Jinak si odečteme vrácenou částku z kreditní karty (ta je poskytnuta jako garance) společně s poplatkem.

Především se ujistěte, že služba Tax Free Shopping od Global Blue je viditelně označená ve vaší výloze a v prodejně, protože úspora Tax Free může podpořit utrácení.

Za druhé zajistěte, aby vaši zaměstnanci používal úsporu díky Tax Free ve svých prodejních rozhovorech se zákazníky. Tato úspora pro globe shoppers vás nic nestojí.

A za třetí existuje řada marketingových možností od Global Blue, které vám pomůžou podpořit vaše podnikání s globe shoppers. Kontaktujte nás a naši obchodní zástupci to s vámi proberou podrobněji.

Řada zemí nabízí vrácení DPH mezinárodním turistům (globe shoppers), kteří si během svého pobytu zakoupí zboží, a pak jej vyvezou ze země ve svých osobních zavazadlech.

Služba tax free shopping, jako ta nabízená Global Blue, pomáhá globe shoppers, obchodníkům a místním vládám s administrativním procesem vydávání a požadování vrácení DPH.

Global Blue Tax Free Shopping se vztahuje na zboží zakoupené v partnerských pobočkách a vyvezené v zavazadlech globe shoppers. Toto zboží zahrnuje módní výrobky a oblečení, hodinky a šperky, kožené zboží a doplňky a osobní elektroniku. Účty za služby, jako je pobyt v hotelu, restaurace a pronájem auta v souladu s daňovou legislativou nespadají pod vrácení daně. Více informací o zboží spadajícím pod vrácení daně najdete na naší stránce: Helping Your Traveller - Refund Rules.

Ano. V České republice je  minimální útrata 2001 Kč.

Ano, získat potvrzení o vývozu je povinné. Pro vrácení peněz za zakoupené zboží musí globe shoppers prokázat vývoz s celním razítkem na svém formuláři Tax Free. Globe shoppers musí ukázat svůj pas, zakoupené zboží, účtenky a formulář(e) představitelům celní správy před odjezdem ze země a musí mít svůj/své formulář/e Tax Free orazítkované.  Jsou také určitá specifická pravidla platící pro Evropu. Při cestování v rámci EU globe shopper musí ukázat celním úředníkům svoje zakoupené zboží a dokumenty v poslední zemi EU, kterou navštíví před odjezdem z Evropy. Při odjezdu vlakem, po silnici nebo po moři, globe shopper musí ukázat svoje zakoupené zboží a dokumenty celním úředníkům na hranici nebo při nástupu do dopravního prostředku, kterým odjede.

Global Blue se postará o celý tento proces, takže není potřeba, aby tomu globe shopper věnoval svůj čas. Postaráme se o dokumentaci, úřední nařízení a platbu.

Vrácené peníze lze vyplatit kdykoli na kterémkoli z 600 výplatních místech Global Blue po celém světě. Všichni globe shoppers musí na letišti pouze získat potvrzení o vývozu od celního úředníka při odjezdu ze země nebo z Evropské unie. Globe shoppers pak mohou formulář Tax Free poslat zpátky v předplacené obálce Global Blue a dostat vrácenou částku na kreditní kartu nebo prostřednictvím bankovního šeku.

Global Blue nabízí širokou řadu možností vrácení peněz:

 1. Vyplacením v hotovosti nebo na kreditní kartu na jednom z našich výplatních místech umístěných na velkých letištích, nebo zasláním vyplněného formuláře Tax Free společnosti Global Blue

 2. Vyplacením na kreditní kartu (Visa, MasterCard, Amex, Diners Club, JCB a UnionPay)

 3. Vyplacení Alipay – ZhiFuBao (k dispozici pro čínské zákazníky)

 5. Vyplacení bankovním šekem zaslaným na adresu bydliště globe shoppera

Global Blue může vydat šeky v následujících měnách: EUR, USD, HKD, JPY, GBP, SGD a CHF.

V současnosti se tax free shopping vztahuje pouze ke zboží, které je zakoupené v partnerské prodejně a vyvezené v osobním zavazadle.

Vrácené peníze v hotovosti budou vyplaceny v měně dané země, ve které se výplatní místo nachází. Lze také požádat o jiné měny a pro ně bude použit aktuální kurs nákupu měny ve směnárně na stejném místě.

Částka se vypočítá na základě utracené částky, DPH v dané zemi a poplatku za službu, který uplatňuje Global Blue.

Vrácenou částku si můžete spočítat s použitím online Expresní kalkulačky refundace Global Blue, která je umístěna na domovské stránce v části Nástroje a podpora.

Global Blue bere ochranu dat velmi vážně. Máme pečlivou bezpečnostní organizaci a průběžný program k zajištění ochrany zákaznických informací. Běžně monitorujeme obranu naší sítě a omezujeme přístup do systému na přísné minimum zaměstnanců Global Blue. Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje pouze v souladu s podmínkami a ustanoveními uvedenými na našich formulářích Tax Free a na stránkách věnovaných registraci zákazníků.

Ne, pro obchodníky je tato služba zdarma. Global Blue si bere pouze poplatek z vrácené DPH globe shopperovi.

Jedinou změnou je, že nyní budete moci nabídnout Tax Free obyvatelům Velké Británie a věříme, že tuto příležitost využijete k dalšímu prodeji. Výjimku tvoří obyvatelé severního Irska, proto si před vystavením daňového formuláře vyžádejte doklad o pobytu v Anglii, Walesu a Skotsku. Proces získání refundace je stejný jako u všech ostatních nakupujících: při výstupu z EU musí získat celní razítko a mohou požádat o vrácení peněz na jednom z našich výplatních míst.

Currency Choice

Currency Choice je dynamická služba společnosti Global Blue určená k převodu měny, která je nabízena v místě prodeje, bankomatech a na internetu. Umožňuje globe shoppers platit ve své domovské měně místo v místní měně, a to v místě prodeje. S Currency Choice vidí globe shoppers cenu zakoupeného zboží ve své vlastní měně. Naše služby pro obchodníky fungují ve fyzických místech prodeje i v internetovém prostředí e-commerce. Pro nabyvatele také funguje v bankomatech.

Academy

Global Blue Akademie školí obchodníky v tom, jak se nejlépe zapojit a prodávat globe shopperům. Naše kurzy pokrývají všechno od kulturního porozumění a informací o tom, kdy a kde příslušníci různých národů hledají praktické informace o tom, jak prodávat produkty vytvářející zisk, jako jsou Tax Free Shopping a Currency Choice. Poskytujeme osobní a online školení.

Školení jsou plánována na lokální úrovni. Základní školení se koná jednou za měsíc, rozsáhlejší kurzy jsou plánovány podle individuálních požadavků.

Shop Tax Free Card

Karta SHOP TAX FREE umožňuje globe shoppers žádat o daňovou úsporu bez nutnosti ručního vyplnění formuláře Tax Free. Při použití této karty jsou všechny podrobnosti globe shoppera na formulář Tax Free vyplněny automaticky.

Karta SHOP TAX FREE výrazně zrychluje a usnadňuje vydání formuláře Tax Free, protože jsou na něm automaticky vyplněny osobní údaje globe shoppera. Také snižuje riziko nesprávného vyplnění formuláře Tax Free což mívá za následek neproplacení takového formuláře.

Pokud si nejste jistí, jestli vaše zařízení Global Blue přijímá karty SHOP TAX FREE, vyplňte formulář a my se vám ozveme.

Pokud stále vyplňujete naše papírové formuláře Tax Free ručně, je čas vše aktualizovat do podoby automatického tisku. V mnoha případech to lze udělat bezplatně nebo s minimálními náklady. Zjistěte více informací.

Může to být tak snadné, jako získat uživatelské jméno a heslo pro webovou aplikaci. Jedinou nutností je stálé internetové připojení a tiskárna pro formát A4. Vyplňte formulář a spojí se s vámi jeden z našich obchodních zástupců.

Pokud již máte stolní počítač s připojením na internet a tiskárnu pro formát A4, žádné další náklady neexistují. Terminály mohou od vás vyžadovat poplatek pro vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb nebo internetu. Global Blue vám zdarma dodá software; veškeré propagační informační označení v místě prodeje je zahrnuto.

O kartu SHOP TAX FREE si můžete zažádat v části webu s názvem Traveller.

Vydání karty je zdarma a ušetří vám čas i peníze při nakupování v zahraničí, rovněž vám pomůže porozumět zkušenostem vašich zákazníků se službou Tax Free Shopping.

About Global Blue

Global Blue má ředitelství v Eysins nedaleko Ženevy ve Švýcarsku.

Působíme v 51 zemích po celém světě.

Existuje více než 300 000 obchodníků, kteří jsou partnery společnosti Global Blue.

Global Blue zaměstnává více než 1800 lidí na pěti kontinentech.

Každý rok je proplaceno více než 30 milionů formulářů Tax Free (údaje duben 2015 až březen 2016).

Global Blue spolupracuje s více než 20 různými bankami a finančními institucemi.

Globe shopper je člověk, který pohlíží na nakupování jako na základní součást svých zážitků z cestování.

Zjistěte víceUžitečné odkazy a nástroje