DŮLEŽITÉ
Od 1. ledna 2021 mějte na paměti, že obyvatelé Velké Británie (kromě Severního Irska) mají v České republice nárok na TAX FREE. Další informace

Proces refundace


Zjistěte, jaké kroky jsou potřebné k vytisknutí formuláře Tax Free v prodejně a pomozte globe shopperovi při získání refundace

Tři snadné kroky k vydání formuláře Tax Free
1. Zkontrolujete, jestli má globe shopper nárok na Tax Free Shopping

2. Po zaplacení vyplníte formulář Tax Free pomocí našeho systému pro vydávání formulářů

 • Uvedete osobní údaje globe shoppera nebo použijte jeho kartu Global Blue SHOP TAX FREE Card
 • Uvedete kategorii zakoupených položek
 • Vytisknete a podepíšete formulář Tax Free
   

3. Předáte globe shopperovi formulář a pokyny

 • Požádáte globe shoppera o podpis formuláře
 • Předáte mu formulář Tax Free a předplacenou obálku
 • Vysvětlíte mu jednotlivé kroky, které musí absolvovat, aby získal refundaci, a připomenete mu, že všechny pokyny jsou na letáku v obálce (viz níže)
   

Jak zkontrolujete, jestli má globe shopper nárok na Tax Free Shopping

Nárok globe shoppera na Tax Free Shopping ověříte splněním následujících kritérií:

 • Globe shopper je starší 15 let
 • Globe shopper není rezidentem EU: žije mimo následující země:

  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Monaka), Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Baleárských ostrovů), Švédsko, Severní Irsko.
   
 • Globe shopper utratí minimálně 2001 CZK v jeden den v jedné prodejně
 • Globe shopper odjíždí z EU v následujících třech měsících
   

Pomozte vašemu globe shopperovi získat refundaci
Globe shopper musí v rámci refundace provést následující tři kroky:
1. Vyplnit všechny své údaje na formuláři Tax Free
2. Při odjezdu musí předložit cestovní pas, formulář Tax Free, účtenku a zakoupené zboží k celní kontrole a získat příslušné ověření a oficiální razítko
3. Požádat o refundaci na výplatním místě Global Blue nebo zasláním formuláře Tax Free pomocí předplacené obálky získané na obchodě

Pro další informace se zaregistrujte do našeho programu Online Akademie
Zjistěte více

Najděte nejbližší výplatní místo společnosti Global Blue
Úplný seznam zobrazíte kliknutím zde