Vrácení DPH přímo na kreditní kartu je nyní dostupné i v centrech měst


Služba Fast Refund byla nejprve zavedena v obchodech a na refundačních přepážkách v místech, kde lidé opouštějí území daného státu, tedy na letištích a na hranicích. Nyní dochází k jejímu rozšíření do výplatních míst společnosti Global Blue v centrech měst a do dalších partnerských poboček.

Fast Refund v centrech měst

Díky službě Fast Refund, která je výhradní součástí portfolia nabízených služeb společnosti Global Blue, si mohou globe shoppers před odjezdem ze země zajistit vrácení DPH přímo na kreditní kartu. Tato služba je rovněž užitečná v případě, že výše vracené DPH překračuje maximální výši peněžních prostředků v hotovosti stanovenou v dané zemi.

Zákazník obdrží vrácenou částku DPH na kreditní kartu během tří až pěti pracovních dnů, takže má dostatek času tyto nové peněžní prostředky ještě na dovolené utratit. Je k tomu potřeba jen nechat si na letišti potvrdit Tax Free formuláře a do 21 dnů nám potvrzené formuláře zaslat zpět.

Tato nová služba představuje průlom pro zákazníky Tax Free Shopping i pro provozovatele a obchodníky, kteří budou nepochybně těžit z toho, že zákazníci budou mít k dispozici více peněžních prostředků, i z přímočarého postupu při využívání služby Fast Refund.

Služba Fast Refund nyní dostupná v obchodech

Služba Fast Refund existuje v obchodech od května 2015. Proces související s vrácením DPH začíná přímo v obchodě při platbě kreditní kartou u pokladny. Po úspěšném zavedení ve Francii a Itálii a na základě zpětné vazby od zákazníků se k využívání této služby připojilo mnoho dalších zemí, například Španělsko, Spojené království, Nizozemsko nebo Kypr.

Tato služba je k dispozici držitelům karet Visa, Mastercard a Union Pay. Maximální výše nákupu ve všech zemích, kde je služba Fast Refund nabízena, obecně činí 15 000 eur (s výjimkou Německa, Itálie a Nizozemska, kde příslušné limity činí 30 000 eur, 40 000 eur a 95 000 eur).

Pro více informací o námi nabízeném řešení služby Fast Refund kontaktujte svého místního zástupce společnosti Global Blue.