V dubnu proběhlo oficiální zahájení programu refundace DPH v Šanghaji


27. března 2017 Global Blue a Bank of China uspořádaly slavnostní akci při příležitosti podepsání dohody o zavedení služby refundace DPH v Šanghaji a celostátní refundace pro čínské zákazníky vracející se ze zahraničí. Slavnost navštívili zástupci vlády a zúčastněných maloobchodních společností v Šanghaji.

Od listopadu 2016 pracuje společnost Global Blue s Bank of China na zavedení prvního programu refundace DPH v Šanghaji, který umožní zahraničním návštěvníkům v regionu ušetřit 9 % při nákupech uskutečněných v Číně. Podle sdělení šanghajského zastupitelstva má tento program několik klíčových prvků, jimiž jsou:

  • podpora obchodníků a poskytnutí školení pro více než 250 Tax Free prodejen,
  • řízení marketingových aktivit v Číně i mimo Čínu pro zvýšení informovanosti kupujících,
  • komerční aktivity týkající se programu, které budou probíhat v obchodních domech v Šanghaji, u prodejců značkového luxusního zboží a u prodejců na hlavních třídách.

Slavnost se konala v hotelu Parkview Hotel a zúčastnili se jí pan Liu Min (náměstek generálního ředitele Bank of China pro správu majetku a privátní bankovnictví) a Jacques Stern (CEO společnosti Global Blue). Dále byl přítomen pan Xu Wenjie (zástupce ředitele šanghajského ministerstva obchodu) spolu s obchodníky včetně WOO, Reel Department Store, Value Retail Group a Shoubai Culture, kteří podepsali smlouvu o službách.

Během akce se obě strany formálně dohodly na spolupráci při podpoře šanghajského programu Tax Free Shopping u místních prodejců a motivaci místních maloobchodníků k účasti v programu. Od zavedení programu se v Šanghaji připojilo již 259 prodejen a očekává se, že do konce roku 2017 se do programu zapojí dalších 400 obchodníků.

Obě organizace také podepsaly dohodu o obchodním zastoupení na celém území Číny, jež potvrzuje, že Bank of China jmenovala společnost Global Blue bankovním partnerem pro refundace vyplácené čínským zákazníkům vracejícím se ze zahraničí. Bank of China bude provozovat přepážky pro refundaci v 10 pobočkách v Pekingu, Šanghaji a Kantonu, přičemž do budoucna počítá s rozšířením do dalších čínských měst.