Praha: Tax Free Shopping v prvním čtvrtletí


Jak se v prvním čtvrtletí vyvíjely příjezdy zahraničních turistů do Prahy a jakým směrem ovlivnily tržby maloobchodníků?

Data poskytnutá tento měsíc Českým Statistickým Úřadem o počtu příjezdů zahraničních turistů do Prahy v prvním čtvrtletí roku 2018 ukazují meziroční nárůst o +9 %.

Vývoj klíčových Tax Free národností

Klíčové národnosti Globe Shoppers, Rusko a Čína, které se podílejí na celkových Tax Free útratách v České republice z více jak 50 %, meziročně vykazují ve sledovaném období nárůst příjezdů  +15 % resp. +14 %.

Ačkoliv počty příjezdů turistů z těchto zemí meziročně rostou, samotné útraty u obou zemí meziročně klesají. V případě Ruska o -17 %, u Číny o -4 %.  Jedná se o situaci, kterou Global Blue sleduje napříč Evropou. Co je důvodem tohoto poklesu?

Faktory jež ovlivňují Tax Free Shopping

Jak zmiňujeme v článku o aktuální situaci v Evropě, hlavním důvodem je silný roční srovnávací základ z roku 2017, kdy Tax Free nákupy dosáhly rekordních hodnot a překonaly i tak dosud nejsilnější rok 2015.

Dalším důvodem jsou méně příznivé směnné kurzy české koruny vůči euru, a jeho nepříznivý vývoj vůči dalším klíčovým měnám RMB, rublu a dolaru. Díky tomu si čínští i ruští turisté více hlídají své výdaje v zahraničí a snižují tak hodnoty svých průměrných nákupů.

Pokles celkových útrat ruských turistů v prvním čtvrtletí je řízen jak meziročním snížením průměrných útrat o -6 %, tak i meziročním poklesem uskutečněných transakcí Tax Free o -12 %. V případě čínských turistů průměrná útrata meziročně sice vzrostla o +14 %, avšak počet uskutečněných Tax Free transakcí klesl o -15 %.

Očekávaný vývoj

Ačkoliv počty příjezdů zahraničních turistů do Prahy v prvním čtvrtletí vykazují rostoucí trend, který bude s největší pravděpodobností pokračovat také v následujícím období, Tax Free Shopping útraty se pohybují opačným směrem. Důvody tohoto meziročního poklesu jsou však dlouhodobějšího charakteru a tak lze očekávat, že v tomto trendu budou pokračovat i po celé první pololetí 2018.