Je Udržitelný Turismus Reálný?


Globální cestování se rozmáhá nad veškerá očekávání, což jsou skvělé zprávy pro většinu podniků v cestovním ruchu. Avšak s tím, jak stále více lidí jezdí lyžovat nebo k moři, jejich dovolené mají závažný dopad na místa, která navštěvují.

Udržitelný cestovní ruch je pro cestovatele stále rostoucím problémem. Udržitelný cestovní ruch, což je více než jen ekoturistika, má mnohem širší záběr, zahrnuje dopad cestovního ruchu na životní prostředí a volnou přírodu a rovněž na komunity a místní ekonomiky. A poněvadž se počet cestovatelů každým rokem zvyšuje, dopad jejich pobytu na místa, která navštíví, je stále zřetelnější a problematičtější.

Hlavním tématem udržitelného cestovního ruchu je uhlíková stopa rostoucího cestování. V nedávné studii bylo zjištěno, že globální cestování má na svědomí 8 % emisí skleníkových plynů. Přílišný turismus (overtourism) – tedy stav, kdy příliš mnoho návštěvníků zatěžuje infrastrukturu, zdroje a místní komunity – se stal v minulém roce módním slovem, ale hlavně skutečným problémem.

Dubrovník, Benátky a Santorini již vyhlásily limitovaný počet povolených návštěvníků a tropický ostrov Borocay na Filipínách se uzavřel všem návštěvníkům, aby místní organizace a vláda získaly čas k opravě některých škod způsobených nadměrnou turistikou. Problém tkví částečně v tom, že tyto ikonické destinace a oblíbené země přitahují obrovské masy turistů. Podle společnosti McKinsey se do roku 2020 zvýší návštěvnost 20 nejoblíbenějších zemí světa více než návštěvnost celého zbytku světa dohromady.

Uvědomělost spotřebitelů ohledně jejich ekologického i sociálního dopadu se různí, ale většina turistů souhlasí s tím, že chtějí cestovat co možná nejudržitelnějším způsobem. Podle globální studie na Booking.com by chtělo 87 % turistů cestovat udržitelně a 39 % takto dokáže cestovat často nebo vždy; tento rozdíl je možná způsoben znatelně vyššími náklady ekoturistiky. Avšak 67 %cestovatelů je ochotno vynaložit nejméně o 5 % více peněz na cestování s nízkým dopadem na prostředí. Nejvíce ochotní jsou indičtí cestovatelé, z nichž 32 % prohlašuje, že by zaplatili nejméně 15 %, následuje 21 % Brazilců a 18 % Číňanů.

Z výzkumu vyplývá, že hlavní motivací pro hledání udržitelnějšího ubytování jsou vlastní zkušenosti cestovatelů: 54 % je motivováno viditelným dopadem cestovního ruchu na destinace, které navštívili, 49 % bylo nadšeno zjištěním pozitivního vlivu udržitelné turistiky na místní obyvatele a 47 % je odhodláno neopakovat chyby, které napáchal neudržitelný cestovní ruch v jejich domovině.

Ve snaze snížit uhlíkovou stopu letů zvyšují letecké společnosti United, Qantas a KLM používání udržitelných biopaliv, přičemž Virgin Atlantic vyvíjí nové nízkouhlíkové palivo. Pro uvědomělé spotřebitele se pravděpodobně stane lákavější cestování vlakem, dokonce i při dalekých cestách, neboť zkušenosti s touto dopravou lze považovat za součást zážitků z celé jejich cesty. Rozpínající se síť Eurostar je tzv. uhlíkově neutrální a jízda vlakem napříč australskou pustinou může nabídnout nádhernou podívanou a také nižší uhlíkové emise než vnitrostátní lety. V oblasti Asie a Pacifiku mohou uvolnit frekventované letecké trasy a snížit emise vysokorychlostní linky spojující mimo jiné Čínu, Singapur a Malajsii.

Avšak udržitelné cestování se netýká jen dopravy: patří k němu také prohlídky měst, stravování a ubytování. Z průzkumu cestovatelů na luxusní úrovni, uskutečněného sítí hotelů AccorHotels, vyplývá, že 84 % hostů považuje za důležité, aby hotely doporučovaly pouze zážitky, které neškodí místní komunitě, kdežto 4 z 5 hostů se domnívají, že jsou důležité ekologicky udržitelné postupy a kuchyň využívající místní zdroje surovin.

Hotelová společnost bere zájem hostů o udržitelnost vážně a zřídila na svých celosvětových pozemcích 600 městských zahrad, aby snížila uhlíkovou stopu plynoucí z ingrediencí používaných ve svých restauracích a rovněž aby podpořila místní biologickou diverzitu. Síť AccorHotels snižuje prostřednictvím své iniciativy Planet 21 také bioodpad ve všech svých provozovnách a zvyšuje energetickou účinnost, díky čemuž je mnoho jejích budov již uhlíkově neutrálních.

Také společnost Hilton provádí změny svých provozoven, aby posílila jejich udržitelné parametry, dále se zavázala více spolupracovat s místními a drobnějšími dodavateli, snížit svou ekologickou stopu na polovinu a redukovat množství odpadu končícího na skládce.

V souvislosti s tím, jak si spotřebitelé stále více uvědomují dopad svého cestování na životní prostředí i společnost, je důležité, aby značky v každém detailu zkušeností s plánováním cesty volily udržitelné možnosti všude, kde je to možné. Turisté dnes vyhledávají udržitelnější a zodpovědnější možnosti v nabídce letů a hotelů, ve výběru stravování, plánů prohlídek měst, a dokonce i ve výběru personálu.