Global Blue je v souladu s novými právními předpisy o ochraně údajů


Global Blue pracuje v souladu s novým nařízením o všeobecné ochraně dat v Evropě (GDPR). Obchodníci si tak i nadále mohou být jisti, že jejich osobní údaje uložené ve společnosti Global Blue jsou v bezpečí.

Evropský zákon o ochraně údajů nedávno prošel významným vývojem, zejména přijetím nového obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které je platné od 25. května 2018.

Níže jsou uvedeny některé kroky, které společnosti Global Blue podniká, aby byla v souladu s tímto nařízením:

  • Transparentnost: Aktualizace Global Blue Privacy Policy tak, aby zahrnovala specifické informace požadované GDPR.
  • Zodpovědnost: Aktualizace našich dokumentů, zejména konsolidací našich stávajících dokumentů do příručky pro správu dat.
  • Správa: Zavedení interní řídící rady a jmenování osoby zodpovědné za ochranu údajů.
  • Zabezpečení: Aktualizace zásady zabezpečení dat, která určuje, jak chráníme citlivá osobní a obchodní data.


Jeremy Henderson-Ross, Generální poradce Global Blue dodává: „Víme, že ochrana dat  Globe Shoppers je pro naše obchodní partnery velice důležitá a dodržování zákonů na ochranu dat je pro nás hlavní prioritou.  Snažíme se tedy zajistit, abychom byli plně v souladu s novým nařízením GDPR ještě dříve, než vyjde v platnost.“

Pro více informací, prosím, klikněte zde