Aktuální zprávy z Evropy: v březnu silný růst na většině trhů


Vývoj objemů Tax Free prodejů v Evropě zůstává v březnu příznivý a přispívá k dobrému výsledku celého prvního čtvrtletí. Růst je výsledkem stabilně se zvyšujícího počtu transakcí na většině hlavních evropských trhů.

Nejdůležitější skutečnosti:

 • Nárůst hodnoty nákupů v TFS na evropských trzích pokračuje bez ohledu na sezonní pokles poptávky a v meziročním srovnání dosáhl +16 %.
 • Díky přílivu zákazníků z Ruska a Číny stále roste počet transakcí uskutečněných ve Francii a Itálii.
 • Úpravy cen v UK lehce snížily průměrnou utracenou částku, nicméně růst zůstává silný.
 • Pokles ve výdajích u národností Perského zálivu a zpomalení čínské turistiky po čínském novém roce snížily březnové výdaje turistů.

Odvětví TFS v Evropě v březnu zaznamenalo třetí po sobě jdoucí měsíc, v němž vykazuje dvouciferný růst, přičemž v meziročním srovnání narostly prodeje o 16 %. To je výsledkem 25% růstu v lednu a 26% růstu v únoru díky výborným výsledkům během čínského nového roku.

Klíčové trhy

Vývoj prodeje byl v březnu pozvolnější než v předchozích dvou měsících, nicméně březen je pro Tax Free prodeje tradičně považován za pomalejší měsíc a 16% nárůst představuje příznivý výsledek.

Ceny v UK zpomalují růst

 • Prodeje TFS zůstávají vysoké (+24 %), avšak růst se lehce zpomalil, když oportunističtí Globe Shoppers ucítili dopad cenových úprav prodejců luxusního zboží.
 • Počet transakcí vzrostl o 31 % a průměrná utracená částka se zvýšila o 4 %.

Nárůst počtu transakcí ve Francii a Itálii

 • Obě země zaznamenaly v březnu velký nárůst počtu transakcí, a to o 23 % ve Francii a 19 % v Itálii.
 • Tento nárůst je ve velké míře následkem návratu čínských a ruských zákazníků, kteří tyto země v uplynulém měsíci navštívili v hojném počtu.

Klíčové národnosti

Většina trhů v Evropě má stále výborné výsledky, vyplývající ve velké míře z nárůstu počtu transakcí uskutečněných klíčovými národnostmi Globe Shopper.

Průměrná částka utracená čínskými zákazníky roste

 • Po silném období během čínského nového roku se prodeje čínským zákazníkům v obchodech v březnu vrátily do normálu (+12 % oproti +36 % v únoru).
 • Poprvé za posledních několik měsíců byl nárůst převážně výsledkem zvýšení průměrné utracené částky, přičemž počet transakcí vzrostl jen o 3 %.

Silný nárůst u ruských a amerických zákazníků

 • Nákupy v evropských obchodech uskutečněné ruskými a americkými zákazníky vzrostly v březnu o obdivuhodných 42 %.
 • To bylo následkem zvýšeného počtu návštěvníků, přičemž počet transakcí uskutečněných Američany vzrostl o 29 % a počet transakcí ruských zákazníků vzrostl o neuvěřitelných 53 %.

Pokles u národností Perského zálivu pokračuje

 • Národy Perského zálivu zaznamenaly v březnu prudký pokles prodeje (−15 %), způsobený zejména ekonomickou nestabilitou v Saudské Arábii a Kuvajtu.
 • S nižším počtem návštěvníků Evropy ze států Perského zálivu, kteří by nakupovali a utráceli, poklesl počet transakcí o 27 %.

Výdaje podle kategorií

Pokračující výborný výkon evropských trhů během prvního čtvrtletí 2017 se odráží ve všech výdajových kategoriích. Prodeje v evropských obchodních domech vzrostly v meziročním srovnání o 20 %, přičemž prodeje módního zboží a doplňků vzrostly o 32 %. Prodeje hodinek a šperků stále rostou (meziročně o 14 %), a to s růstem počtu transakcí převyšujícím v prvním čtvrtletí módní zboží a doplňky (+15 % oproti +14 %).