Naša rješenja


Global Blue bilježi skupove podataka o "globe shopper" kupcu tijekom cijelog digitalnog angažmana i sparuje ih s transakcijskim podacima, nudeći superiorno razumijevanje komunikacijskog lanca vrijednosti "globe shopper" kupca.

Praćenje i povezivanje svih podataka pruža ciljano upravljanje kampanjom, evaluaciju i filtriranje.